Školní psycholog

Mgr. Lucie Zlámalová vystudovala psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii a řadu kratších akreditovaných vzdělávacích programů a workshopů (např. Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Sandplaying - terapie pomocí hry v pískovišti, Krizová intervence, Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikových chováním, Minimalizace šikany, ad.), účastnila se pasivně, ale i aktivně řady konferencí (Sympozium klinické psychologie, Konference KBT, Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, ad.).

Je autorkou několika odborných článků. Čerpá z různorodých pracovních zkušeností - působila jako asistent pedagoga na ZŠ, sociální pracovník ve Sdružení pěstounských rodin, psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně, výzkumný pracovník (Dlouhodobá studie rodičovství a dětství), akademický pracovník na VŠ a poradce-terapeut v Poradenském centru.