Spolek rodičů při MŠ Židlochovice

Vznik spolku rodičů při MŠ Židlochovice

Spolek rodičů - dříve sdružení (dále jen SR) při MŠ Židlochovice vzniklo ve školním roce 2002/2003 na popud některých rodičů. Důvodem vzniku SR byla větší potřeba komunikace mezi rodiči a MŠ, zapojení se do aktivit MŠ a také možnost ovlivnění chodu MŠ, zejména jejího směrování a doprovodných akcí. SR bylo založeno na členské schůzi 11.9.2002, byly vytvořeny stanovy SR, které byly následně zaslány ke schválení na Ministerstvo vnitra.

Rodiče mají právo si vyžádat informace o hospodaření či nahlédnout do hospodaření SR po domluvě s pokladníkem a předsedkyní SR. Stejně tak mají povinnost zúčastnit se členské schůze, která se koná 1x ročně, vždy na začátku školního roku. Mohou prostřednictvím zástupců výboru v jednotlivých třídách podávat podněty pro činnost SR, investování apod. Veškeré povinnosti a práva jsou součástí stanov SR.

Od 29. února 2016 se dle nového nařízení Sdružení rodičů při MŠ Židlochovice přejmenovalo na Spolek rodičů při MŠ Židlochovice.

Výbor spolku pro rok 2019/2020

Příspěvek spolku rodičů za školní rok 2019/2020 byl schválen ve výši 400 Kč za školní rok. Příspěvek lze zaplatit celou sumou do konce října 2019 nebo ve formě dvou splátek, první ve výši 200 Kč do konce října a druhou splátku 200 Kč do konce ledna 2020.

Předkládané termíny podporovaných akcí:

Archiv dokumentů a finančního hospodaření je uschován u předsedkyně spolku.

Název souboruDatum vloženíOdkaz ke stažení

Zápis ze schůze - 4. 11. 2019

8. 12. 2019

Stahujte zde

Zápis z členské schůze - září 2017

27. 2. 2018

Stahujte zde

Zápis se schůze výboru ze dne 31.10.2017

27. 2. 2018

Stahujte zde

Projekty mateřské školy

28. 9. 2017

Stahujte zde

Stanovy sdružení rodičů

25. 10. 2015

Stahujte zde

Historie Sdružení rodičů při MŠ Židlochovice

7. 6. 2014

Stahujte zde