Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov

Mateřská škola je sedmitřídní, umístěna v centru sídliště. V přízemí budovy jsou dvě třídy, školní kuchyně a kotelna. V 1. patře jsou další dvě třídy. Každá třída má své zázemí – hygienické zařízení, přípravné kuchyně, vestavěné skříně. Dětský nábytek a hračky jsou na dobré úrovni, postupně doplňovány a obměňovány. Hračky mají děti na dohled i na dosah, což jim umožňuje volný výběr. Ve třídách jsou hrací kouty, které podporují tvořivost dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Pro přesun jídla v budově slouží 2 výtahy.

Budova školy má svou plynovou kotelnu. Součástí školy je dostatečně osázená školní zahrada s dopravním hřištěm, zpevněnou i travnatou plochou pro hry dětí, umožňuje rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. Každá třída má své kryté pískoviště a kout pro volné hry. Postupně se snažíme zaplňovat zahradu dřevěnými prvky. Při pobytu dětí venku využíváme i členitý terén v okolí, kopec Výhon a zámecký park.

Nástěnka

Karneval v Koťatech

Velkou událostí je pro děti vždy nadcházející doba tradičního Masopustu a karnevalu. Každá třída zažila týden plný zábavy, legrace, kostýmů a masek, které si vytvořily se svými kamarády a třídními učitelkami. Kromě tance a diskotéky byly pro děti připravené soutěže, disciplíny a hry ve skupině. A takto Vám chceme přiblížit, jak to probíhalo ve třídě Koťátek.

Jak to bylo u Koťátek

Rok se s rokem sešel, a my jsme u nás ve třídě Koťátek mohli přivítat masopust, jak se sluší a patří. Hned ze začátku týdne jsme si s dětmi vysvětlili, co to vlastně masopust je, proč a jak se slaví . Děti se také dozvěděly, proč se masopustu říká "fašank" a co ten maso-půst vlastně znamená.

Celý týden se děti těšily na den, kdy konečně budou moci být princeznami, vílami, piráty a rytíři. Děti si  v průběhu týdne vyráběly masky, vybarvovaly klauny, modelovaly koláčky z plastelíny a další den si dokonce upekly koláčky opravdové! Nejvíce se jim líbilo tvarování těsta do placiček, míchání tvarohu a příprava drobenky. Koláčky se dětem vydařily a všichni jsme si na nich pochutnali u svačiny.

Ve čtvrtek 18. února se začaly ve třídě scházet děti v maskách s velkou zvědavostí: „Co dnes budeme dělat? A proč jsou na stole dárky?” Karneval jsme zahájili přehlídkou kostýmů, kde jsme mohli vidět především Spidermany u kluků, a princezny a víly u holčiček. Děti si také zasoutěžily v pěti disciplínách: nosily míček na lžíci, trefovaly se do plechovek, střílely míčky do pusy klauna a házely kroužkem na cíl. Po splnění všech disciplín ochutnávaly poslepu různé ovoce a zeleninu, a potom se šla losovat tombola! Všechny děti si vylosovaly krásné dary v podobě plyšáků, sešitů, batůžku a dokonce i školní aktovky. Na závěr nás čekal pořádný mejdan. Protancovali jsme střevíce jako Popelka na plese a zadováděli jsme si na známé dětské písničky. Děti měly velkou radost z nafouknutých balonků, a tak si je společně s diplomy odnesly domů.

Letošní masopustní veselí se v naší mateřské škole na Brněnské krásně vydařilo, dětem se velmi líbilo a to bylo to nejdůležitější! V neposlední řadě bychom mnohokrát chtěli poděkovat všem rodičům z naší třídy Koťátek za všechny úžasné dary, které věnovali do tomboly. Karneval utekl jako voda, a my už se budeme těšit zase za rok.

odkaz na rajce: https://zidlochovickams.rajce.idnes.cz/Karneval_ve_skolce/
jméno: Zidlochovice1
kod na rajce: Zidlochovice1

Snížení školného v době karantény MŠ Leden 2021

Školné za leden 2021 pro třídy Rybiček, Koťátek a Štěňátek na budově Brněnská 705 a pro třídu Žabiček na budově Družba činí 360 Kč.

Tyto třídy byly uzavřeny na 8 z 20 pracovních dnů.

Děkujeme  

Zkrácení úhrady školného za prosinec 2020

Vážení rodiče.

Dětem, které byly v karanténě Covid 19 kvůli přerušení provozu MŠ Židlochovice déle než 5 dní (stanoveno vyhláškou O předškolním vzdělávání 14/2005 Sb.), bude zkrácena úhrada školného, a to poměrnou částí takto:

Broučci a Ptáčci:        - 290 Kč

Žabky a Medvídci:     - 203 Kč

Koťata                        - 145 Kč

Přeplatek na školném Vám bude poukázán na bankovní účet spolu s vyúčtováním přeplatku na stravném v lednu 2021.

Děkujeme

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých tříd naleznete na níže uvedených odkazech směřujících na server Rajče.net. O přihlašovací jméno a heslo požádejte paní učitelky v příslušné třídě.

Projekt