Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov

Mateřská škola je sedmitřídní, umístěna v centru sídliště. V přízemí budovy jsou dvě třídy, školní kuchyně a kotelna. V 1. patře jsou další dvě třídy. Každá třída má své zázemí – hygienické zařízení, přípravné kuchyně, vestavěné skříně. Dětský nábytek a hračky jsou na dobré úrovni, postupně doplňovány a obměňovány. Hračky mají děti na dohled i na dosah, což jim umožňuje volný výběr. Ve třídách jsou hrací kouty, které podporují tvořivost dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Pro přesun jídla v budově slouží 2 výtahy.

Budova školy má svou plynovou kotelnu. Součástí školy je dostatečně osázená školní zahrada s dopravním hřištěm, zpevněnou i travnatou plochou pro hry dětí, umožňuje rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. Každá třída má své kryté pískoviště a kout pro volné hry. Postupně se snažíme zaplňovat zahradu dřevěnými prvky. Při pobytu dětí venku využíváme i členitý terén v okolí, kopec Výhon a zámecký park.

Nástěnka

Zápis dětí do Mateřské školy Židlochovice do školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 proběhne dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez osobní účasti dětí, popř. s osobní účastí jednoho zákonného zástupce, za těchto podmínek:

1. Potřebné dokumenty:

 • formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (součástí je i formulář pro potvrzení o řádném očkování praktickým dětským lékařem na straně 2) ZDE,
 • formulář Informace o zpracování osobních údajů ZDE,
 • kopie rodného listu dítěte (není třeba úředně ověřovat).

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů lze podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, provádět v MŠ od 2. do 16. května:

 • do datové schránky mateřské školy (ID schránky: 4zjk4zt),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez něj budou přihlášky neplatné, pokud nebude podpis do pěti dnů doplněn),
 • Českou poštou,
 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně po předchozí telefonické domluvě s ředitelem školy na telefonním čísle 777 933 623,
 • V případě osobního podání přihlášky bude ověřena totožnost zákonného zástupce předložením občanského průkazu.
 • Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.
 • Informace o podmínkách a způsobu zpracování osobních údajů žadatelů a jejich zákonných zástupců pro účely přijímacího řízení MŠ Židlochovice naleznete ZDE:
 • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2021/2022 naleznete ve směrnici č. 1 Směrnice o přijímání dětí do mateřské školy, umístněné v sekci dokumenty webových stránek MŠ Židlochovice ZDE.

3. Rozhodnutí o přijetí

budou vydávána dle epidemiologické situace v termínech od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021.

 • ve vývěsních skříňkách obou budov Mateřské školy Židlochovice
 • na webových stránkách mateřské školy www.mszidlochovice.cz

_____________________________________________________________________________

Otevření MŠ Židlochovice od 12. 4. 2021 a podmínky testování

Vážení rodiče,

Rád bych Vás touto cestou seznámil s aktualizovanými podmínkami návratu dětí do škol a školských zařízení, vyplývajícími z usnesení vlády ze dne 6. 4. 2021.

Pro koho se školka otevírá:

1) Pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci).

2) Pro děti, jejichž rodiče vykonávají povolání nezbytná pro chod státu (tito rodiče jsou o svých právech informování svými zaměstnavateli, prosíme, aby nás v případě zájmu o docházku informovali na  e-mail reditel@mszidlochovice.cz).

Testování dětí

Testování bude probíhat v určené a viditelně označené místnosti každé z budov MŠ Židlochovice 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek. Personál MŠ bude testy vydávat, správnému způsobu testu přihlížet, výsledek zaznamenávat a případně vydávat formulář o výsledku testu (v případě pozitivního výsledku obdržíte formulář pro obvodního lékaře, v případě docházky do jiného školského zařízení vystavíme přenosný formulář, aby neprobíhalo další testování na jiném školském zařízení). Dítě do školky přivádějte v termínu sjednaném s třídní učitelkou. Vyhodnocení testu trvá 15 minut a přítomnost zákonného zástupce je nezbytná.

Testovat nebudou zaměstnanci MŠ, ale zákonný zástupce. Do určené místnosti budou rodiče s respirátory  vstupovat s dětmi jednotlivě, po provedení testu jej odloží na určené místo a po dobu 15 minut setrvají na určených místech s rozestupy alespoň 1,5 m. Po uplynutí časového intervalu zákonný zástupce sdělí výsledek pověřené osobě. Pověřená osoba jej zaznamená (i chybný či nečitelný test musí být evidován), případně vystaví formuláře. Následně zákonný zástupce vyhodí testovací sadu do odpadkového koše pro tyto účely určený a převede dítě do šatny své třídy. Zákonný zástupce nově do šatny nevstupuje.

Správný postup testu naleznete na webových stránkách MŠ Židlochovice v sekci Dokumenty

zde: www.mszidlochovice.cz/soubory/navod-k-testu-singclean.pdf

Lze předpokládat provozní komplikace spojené s prvotní realizací testovacího mechanismu a stres z časové tísně. Proto bychom Vás chtěli požádat o vaši shovívavost.

 

DOPLNĚNÍ:

Vzhledem k množství dotazů ze strany rodičů přikládáme odkaz na internetové stránky testovani.edu.cz, na kterých naleznete nejen instruktážní videa k testování, ale také nejčastější dotazy rodičů.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Židlochovice

Vážení rodiče,
na žádost pana Mgr. Jakuba Janči, zástupce ředitele ZŠ Židlochovice, Vám níže sdílíme odkaz na webové stránky školy, kde naleznete veškeré potřebné informace k zápisu do 1. třídy. Dovolujeme si upozornit Vás, zákonné zástupce, že přihlásit svoje dítě k povinnému vzdělávání ukládá zákon.

https://www.zszidlochovice.cz/zapsi-do-1-rocniku/

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých tříd naleznete na níže uvedených odkazech směřujících na server Rajče.net. O přihlašovací jméno a heslo požádejte paní učitelky v příslušné třídě.

Projekt