Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov

Mateřská škola je sedmitřídní, umístěna v centru sídliště. V přízemí budovy jsou dvě třídy, školní kuchyně a kotelna. V 1. patře jsou další dvě třídy. Každá třída má své zázemí – hygienické zařízení, přípravné kuchyně, vestavěné skříně. Dětský nábytek a hračky jsou na dobré úrovni, postupně doplňovány a obměňovány. Hračky mají děti na dohled i na dosah, což jim umožňuje volný výběr. Ve třídách jsou hrací kouty, které podporují tvořivost dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Pro přesun jídla v budově slouží 2 výtahy.

Budova školy má svou plynovou kotelnu. Součástí školy je dostatečně osázená školní zahrada s dopravním hřištěm, zpevněnou i travnatou plochou pro hry dětí, umožňuje rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. Každá třída má své kryté pískoviště a kout pro volné hry. Postupně se snažíme zaplňovat zahradu dřevěnými prvky. Při pobytu dětí venku využíváme i členitý terén v okolí, kopec Výhon a zámecký park.

Nástěnka

Halloween v Medvídcích

Týden mezi 2. a 6. říjnem se nesl v duchu tradic. S dětmi jsme si povídaly nejen o našem svátku Dušičky, ale také o jeho zahraniční obdobě Halloweenu. Po celý čas, který jsme tomuto svátku věnovaly, nás provázel příběh „O hodné a zlé čarodějnici.“ Děti se rozhodly stát pomocníky hodné čarodějky, která bydlela ve svém domečku na kuří nožce. Zlá čarodějnice jí však ze závisti domeček začarovala a ukradla. V přestrojení za různá stvoření se společně s ní vydaly na cestu plnou překážek, nastražených zlou čarodějnicí, aby se nakonec hodná čarodějka mohla vrátit do svého domku a dál pomáhat lidem. Děti překonaly cestu bažinami, zahrabaly upíra, setkaly se s mumiemi a pomohly rozšířit rodinu Strašáků. Nakonec se jim podařilo se všemi nástrahami úspěšně vypořádat, a tak pomoci hodné čarodějce najít cestu k jejímu domečku. Hodná čarodějka se dětem neopomněla odměnit. Každý pomocník si vysloužil diplom a sáček sladkých odměn. S dětmi jsme nezapomněly na tradici Halloweenského koledování. Společně jsme v kostýmech obcházely všechny třídy a zarecitovaly nově naučenou Halooweenskou básničku, za níž si děti všude něco vysloužily.

Milí rodiče a ostatní příznivci Mateřské školy Židlochovice,

vítám vás na webových stránkách naší školky. Mojí prioritou je zajistit dětem kvalitní vzdělávání, bezpečí a zázemí. Zároveň si však uvědomuji, že pokud chci na naplnění tohoto cíle pracovat, je třeba dobře nastavit komunikaci s vámi – rodiči i širší veřejností. Rád bych vás tedy na tomto místě pravidelně informoval o dění v naší školce. Velmi rád uvítám vaše komentáře a podněty pro zkvalitnění provozu.

Také bych Vám rád alespoň nastínil další koncept rozvoje školky. Do konce roku plánujeme nákup vybavení do tříd, abychom mohli dětem nabídnout další směr rozvoje, a to polytechnickou výchovu. Budeme rádi, pokud nám pošlete své podněty k vybavenosti MŠ. Také nás čeká inovace webových stránek, které by kromě kompatibility s mobilními telefony mohly svůj obsah zprostředkovat i nevidomým.

Děkuji. Miloslav Plocek, ředitel

Nabídka volného pracovního místa

Mateřská škola Židlochovice přijme kvalifikovanou učitelku MŠ, nástup možný ihned. Bližší informace na tel.: 777 933 623.

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých tříd naleznete na níže uvedených odkazech směřujících na server Rajče.net. O přihlašovací jméno a heslo požádejte paní učitelky v příslušné třídě.

Projekt