Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov

Mateřská škola je sedmitřídní, umístěna v centru sídliště. V přízemí budovy jsou dvě třídy, školní kuchyně a kotelna. V 1. patře jsou další dvě třídy. Každá třída má své zázemí – hygienické zařízení, přípravné kuchyně, vestavěné skříně. Dětský nábytek a hračky jsou na dobré úrovni, postupně doplňovány a obměňovány. Hračky mají děti na dohled i na dosah, což jim umožňuje volný výběr. Ve třídách jsou hrací kouty, které podporují tvořivost dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Pro přesun jídla v budově slouží 2 výtahy.

Budova školy má svou plynovou kotelnu. Součástí školy je dostatečně osázená školní zahrada s dopravním hřištěm, zpevněnou i travnatou plochou pro hry dětí, umožňuje rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. Každá třída má své kryté pískoviště a kout pro volné hry. Postupně se snažíme zaplňovat zahradu dřevěnými prvky. Při pobytu dětí venku využíváme i členitý terén v okolí, kopec Výhon a zámecký park.

Nástěnka

Otevření Mateřské školy Židlochovice od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, návštěvníci webových stránek Mateřské školy Židlochovice,

na základě usnesení vlády ze dne 3. 5. 2021 Vás s potěšením informujeme o otevření Mateřské školy Židlochovice pro děti všech věkových kategorií od 10. 5. 2021, nově bez nutnosti děti testovat.

Mateřská škola Židlochovice se po několika měsících omezeného provozu navrátí k provozu v běžném režimu.

Děkujeme za Vaši trpělivost a shovívavost.

Těšíme se na Vás a především na Vaše děti.

Přerušení dodávky energie na budově MŠ Židlochovice - Brněnská 705 dne 11. 5. 2021

Milí rodiče,
dne 11. 5. 2021 od 12:00 do 14:00 bude z důvodu plánovaných prací na ulici Brněnská přerušena dodávka elektrické energie v budově MŠ - Brněnská 705.
Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu Mateřské školy Židlochovice v době letních prázdnin 2021

Vážení rodiče,

Mateřská škola Židlochovice bude v době letních prázdnin otevřena v omezeném provozu na budově Sídliště Družba 673 od 1. 7. 2021 do 17. 8. 2021.

Váš zájem o docházku dětí v době letních prázdnin budeme zjišťovat v průběhu měsíce května.  

 

 

Den otevřených dveří online

Vážení rodiče a návštěvníci webových stránek Mateřské školy Židlochovice,

vzhledem ke stávající epidemiologické situaci jsme pro Vás připravili netradiční Den otevřených dveří v naší MŠ formou videoprohlídky. Po rozkliknutí následujícího odkazu můžete nahlédnout do jednotlivých tříd naší školky.

https://zidlochovickams.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri

Zápis dětí do Mateřské školy Židlochovice do školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 proběhne dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez osobní účasti dětí, popř. s osobní účastí jednoho zákonného zástupce, za těchto podmínek:

1. Potřebné dokumenty:

 • formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (součástí je i formulář pro potvrzení o řádném očkování praktickým dětským lékařem na straně 2) ZDE,
 • formulář Informace o zpracování osobních údajů ZDE,
 • kopie rodného listu dítěte (není třeba úředně ověřovat).

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů lze podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, provádět v MŠ od 2. do 16. května:

 • do datové schránky mateřské školy (ID schránky: 4zjk4zt),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez něj budou přihlášky neplatné, pokud nebude podpis do pěti dnů doplněn),
 • Českou poštou,
 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně po předchozí telefonické domluvě s ředitelem školy na telefonním čísle 777 933 623,
 • V případě osobního podání přihlášky bude ověřena totožnost zákonného zástupce předložením občanského průkazu.
 • Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.
 • Informace o podmínkách a způsobu zpracování osobních údajů žadatelů a jejich zákonných zástupců pro účely přijímacího řízení MŠ Židlochovice naleznete ZDE:
 • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2021/2022 naleznete ve směrnici č. 1 Směrnice o přijímání dětí do mateřské školy, umístněné v sekci dokumenty webových stránek MŠ Židlochovice ZDE.

3. Rozhodnutí o přijetí

budou vydávána dle epidemiologické situace v termínech od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021.

 • ve vývěsních skříňkách obou budov Mateřské školy Židlochovice
 • na webových stránkách mateřské školy www.mszidlochovice.cz

_____________________________________________________________________________

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých tříd naleznete na níže uvedených odkazech směřujících na server Rajče.net. O přihlašovací jméno a heslo požádejte paní učitelky v příslušné třídě.

Projekt