Školní zahrada

Mateřská škola je účelová budova z roku 1976. Od této doby sloužila zahrada školy beze změny mnoha generacím dětí. Protože klademe velký důraz na rozvoj pohybových schopností a bezpečnost našich dětí, rozhodli jsme se přistoupit ke komplexní rekonstrukci prostoru zahrady.

Projekt zahrady vypracoval Ing. Martin Dratva z MÚ Židlochovice. V těsné součinnosti s předsedkyní výboru Sdružení rodičů při MŠ Ing. Bárou Jakubcovou a členy výboru Martinem Janíčkem, Lenkou Nentvichovou, Zuzanou Veselou, Ing.Gábinou Královou a dalšími, jsme se podíleli na přípravách rekonstrukce, výběru herních prvků a jejich dodavatele.

Finanční náročnost této rekonstrukce si vyžádala rozdělení do dvou etap. Sdružení rodičů věnovalo částku 80 000,- Kč na 1. etapu – terénní úpravy zahrady. Tyto úpravy provedla firma HORTIS Ing. Petra Chocholáče. Ing. Petru Chocholáčovi patří srdečné poděkování za osobní angažovanost a za sponzorské provedení výsadby nových keřů a trávníku v hodnotě 64 700,- Kč. Ve druhé etapě budou využity peníze města Židlochovice ve výši 140 000,- Kč, našich sponzorů, např. Papírny Moudrý darovaly 25 000,-Kč, Ing. Zbyněk Jakubec poskytl částku 15 000,- Kč a mnoha rodičů dětí, kteří přispěli svými dary v celkové výši 41 000,- Kč. Tyto prostředky poslouží k pořízení nových herních sestav z akátového dřeva, dodaných firmou Direct Media s.r.o. Brno.

Školní zahrada - obrázek č. 1 Školní zahrada - obrázek č. 2 Školní zahrada - obrázek č. 3 Školní zahrada - obrázek č. 4 Školní zahrada - obrázek č. 5 Školní zahrada - obrázek č. 6 Školní zahrada - obrázek č. 7 Školní zahrada - obrázek č. 8 Školní zahrada - obrázek č. 9 Školní zahrada - obrázek č. 10 Školní zahrada - obrázek č. 11 Školní zahrada - obrázek č. 12