Předškoláci

Dopolední kroužky pro předškoláky

Mateřská škola Židlochovice se podílí nastaveným Školním vzdělávacím programem na všestranném rozvoji dětí. Během posledních měsíců před nástupem předškoláků do základní školy se věnujeme rozvoji nejen všeobecných dovedností, ale nově také rozvoji motoriky v oblasti robotiky, keramiky, nebo polytechniky.

ROBOTIKA
V robotice se děti prostřednictvím interaktivních brouků Blue-Botů učí rozvíjet představivost, technické myšlení a tvořivost. Zároveň si osvojují logické a matematické dovednosti, orientaci v prostoru a týmovou spolupráci. Vzdělávání v oblasti robotiky probíhá prostřednictvím hry, která je dětem v tomto věku nejbližší.

KERAMIKA
Část pedagogů u dětí rozvíjí zručnost, fantazii a estetické cítění při pravidelných chvilkách s keramikou. Ve školce se nám to v poslední době hemží ježky, dinosaury, rybičkami, kačenkami, králíčky i dalšími zajímavými výtvory.

POLYTECHNICKÉ DOVEDNOSTI I EKOLOGIE
Nadále navazujeme na projekty z minulosti v oblasti rozvoje polytechnických dovedností. Děti rády pracují s nářadím u ponku a věnují se aktivitám důležitým pro další osobnostní rozvoj.

Mateřská škola je dlouhodobě zapojena do projektu Malý zahradník. Děti se učí environmentální výchově a ekologii -  na školní zahradě pěstujeme především zeleninu a bylinky.