O mateřské škole

Mateřská škola má sedm tříd. Čtyři třídy jsou v hlavní budově na Sídlišti Družba 673, další tři třídy jsou na odloučeném pracovišti Brněnská 705. Děti jsou věkově rovnoměrně rozděleny do 7 smíšených tříd. Třídy jsou naplněny do počtu 26 dětí na třídu, ve věku od 3 do 6 let, případně staršími s odkladem školní docházky. Škola umožňuje vzdělávání i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou individuálně integrovány. Již několik let pracuje ve škole pedagogický asistent. Dětem mimořádně nadaným jsou vytvořeny vhodné podmínky. Hlavní budova je postavena uprostřed sídliště, vybudovaného v 70. letech. I když jsme v centru sídliště, jedná se o klidnou lokalitu v obytné zóně s dostatečným okolním prostorem.

V přízemí jsou dvě třídy, školní kuchyně, ředitelna, provozní úsek a kotelna. V 1. patře jsou další dvě třídy. Okna i balkónové dveře jsou orientovány na jižní stranu, poskytují dostatek denního osvětlení a jsou opatřena žaluziemi. Prostory tříd jsou dobře větratelné. Každá třída má své zázemí – hygienické zařízení, přípravné kuchyně, dětskou šatnou, vestavěné skříně. Dětský nábytek a hračky jsou na dobré úrovni, postupně doplňovány a obměňovány. Hračky mají děti na dohled i na dosah, což jim umožňuje volný výběr. Ve třídách jsou hrací kouty, které podporují tvořivost dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Vstupní haly jsou prostorné, na úpravě a výzdobě interiéru se podílejí samy děti svými výtvory. Budova školy je z bezpečnostních důvodů stále uzavřena. Vstup do budovy, tříd a kanceláří je pouze na zvonek a mikrofon.

Školní kuchyně je dostatečně vybavena nerezovým zařízením, bezdotykovými bateriemi, konvektomatem. Zázemí kuchyně dále tvoří sklad potravin, hrubá přípravna, chladící zařízení, atd. Pro přesun jídla v budově slouží 2 výtahy. Školní kuchyně vaří obědy pro odloučené pracoviště. Budova školy je vybavena plynovou kotelnou s bojlerem na teplou vodu. Teplota v budově je regulována termostaty, ve třídách na radiátorech jsou termoventily. velká školní zahrada.

Zahrada bezprostředně navazuje na budovu mateřské školy. Je osázená vzrostlými stromy a keři. Má zpevněnou i travnatou plochou pro hry dětí. Každá třída má své kryté pískoviště s pergolou, kout pro volné hry. Ve venkovních domečcích je uloženo vybavení pro hry na zahradě a na pískovišti, kola, koloběžky, atd. Dopravní hřiště a herní sestavy umožňují rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. V roce 2008 zahrada prošla rekonstrukcí a nyní jsou v ní umístěny nové moderní bezpečné herní sestavy.

Odloučené pracoviště je za řekou, v klidné lokalitě Žižkov. Jedná se o přízemní objekt, který dříve sloužil jako mateřská škola. Po rekonstrukci městského kulturního klubu a knihovny zde vznikly 3 celodenní třídy. Vybavenost třídy, hygienické zázemí a výdejna jídla plně vyhovuje všem hygienickým požadavkům a je na velmi dobré úrovni. Součástí areálu mateřské školy je prostorná zahrada s krytým pískovištěm, herními prvky a zahradním domkem. Vstup do budovy, tříd a kanceláří je pouze na zvonek a mikrofon.

MŠ sídl. Družba

MŠ sídliště - obrázek č. 1 MŠ sídliště - obrázek č. 2 MŠ sídliště - obrázek č. 3 MŠ sídliště - obrázek č. 4

MŠ ul. Brněnská

MŠ Brněnská - obrázek č. 1 MŠ Brněnská - obrázek č. 2 MŠ Brněnská - obrázek č. 3 MŠ Brněnská - obrázek č. 4 MŠ Brněnská - obrázek č. 5 MŠ Brněnská - obrázek č. 6