Třída - Rybičky

Den ve třídě rybiček

Stanovený základní denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dané skupiny dětí, přičemž je nutné dodržet 3 hodinové intervaly mezi jídly. Zároveň je plně otevřený v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, dětských dnů a podobných akcí.

Informace ke třídě

O děti se starají:

Fotografie třídy

Rybičky - obrázek č. 1 Rybičky - obrázek č. 2 Rybičky - obrázek č. 3 Rybičky - obrázek č. 4