Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov

Mateřská škola je sedmitřídní, umístěna v centru sídliště. V přízemí budovy jsou dvě třídy, školní kuchyně a kotelna. V 1. patře jsou další dvě třídy. Každá třída má své zázemí – hygienické zařízení, přípravné kuchyně, vestavěné skříně. Dětský nábytek a hračky jsou na dobré úrovni, postupně doplňovány a obměňovány. Hračky mají děti na dohled i na dosah, což jim umožňuje volný výběr. Ve třídách jsou hrací kouty, které podporují tvořivost dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Pro přesun jídla v budově slouží 2 výtahy.

Budova školy má svou plynovou kotelnu. Součástí školy je dostatečně osázená školní zahrada s dopravním hřištěm, zpevněnou i travnatou plochou pro hry dětí, umožňuje rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. Každá třída má své kryté pískoviště a kout pro volné hry. Postupně se snažíme zaplňovat zahradu dřevěnými prvky. Při pobytu dětí venku využíváme i členitý terén v okolí, kopec Výhon a zámecký park.

Nástěnka

Provoz MŠ dne 30. 6. 2022 a od 1. 7. 2022

Vážení rodiče,

ve čtvrtek dne 30. 6. 2022 bude provoz MŠ pouze do 15:00 hod. Prosím, vyzvedněte si své děti včas.

Dne 30. 6. 2022 vykliďte skříňku v šatně, odneste dětem veškeré věci -  papučky, náhradní oblečení, hrneček, pyžamo.

Od 1. 7. 2022 bude v MŠ Židlochovice provoz pouze na budově Sídliště Družba 673, docházet budou děti podle nahlášené docházky.

Děti jsou rozděleny do tříd:

Koťata, Rybičky, Štěňata – třída Žabičky

Ptáčata, Broučci – třída Ptáčata

Žabičky, Medvídci – třída Broučci

Provoz všech tříd bude od 6:30 do 16:30!

Zvýšení ceny stravného od 1. 6. 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícím cenám potravin dojde od 1. 6. 2022 ke zdražení stravy v mateřské škole, a to o 5,- Kč. Nově tedy bude cena za celodenní stravné u dětí ve věku 3-6 let 45,- Kč a u dětí s odkladem školní docházky 50,- Kč. Cena je stanovena takto: přesnídávka: 11,- Kč, oběd s pitným režimem 24,- Kč, odpolední svačina 10,- Kč, u dětí s odkladem: přesnídávka 11,- Kč, oběd s pitným režimem 29,- Kč svačina 10,- Kč.

V měsíci červnu již prosím neposílejte zálohovou platbu na stravné a školné, bude provedeno vyúčtování a obdržíte informace o případném nedoplatku nebo přeplatku a o platbách za prázdninový provoz.

Děkujeme za pochopení

 

 

Provoz o letních prázdninách

Milí rodiče,

o letních prázdninách 2022 bude MŠ Židlochovice uzavřena v termínu:

4.–8. července22.–31. srpna 2022.

Dotazníky týkající se docházky dětí o letních prázdninách budou k dispozici ve Vašich třídách koncem dubna.

 

 

STRÁNKY JSOU V ÚPRAVĚ

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých tříd naleznete na níže uvedených odkazech směřujících na server Rajče.net. O přihlašovací jméno a heslo požádejte paní učitelky v příslušné třídě.

Projekt